Lista aktualności Lista aktualności

Zmiany kadrowe w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi

Informacja o zmianach kadrowych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.

Dnia 15 stycznia br. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi mgr inż. Edward Janusz, dokonał następujących zmian kadrowych.

Po przejściu na emeryturę Nadleśniczego Nadleśnictwa Opoczno – mgr inż. Jerzego Szczegielniaka, powołał na to stanowisko mgr inż. Dawida Kosylaka.

Na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Piotrków powołany został mgr inż. Wojciech Badura.

Na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Gospodarki Leśnej powołany został mgr inż. Janusz Witkowski.